Vilka vi är

OpenText är ledande inom informationshantering (EIM)

Våra EIM produkter ger bättre beslutsunderlag, sänker operativa kostnader, automatiserar processer, minskar säkerhetsrisker och ökar kontrollen över din information. Vi skapar helt enkelt de bästa förutsättningarna för ditt företags tillväxt.