• More
Menu Search

Innehållshantering (ECM)

Hantera och styr livscykeln för innehåll och dokument med OpenText Enterprise Content Management (ECM) programvarulösningar.

OpenText Enterprise Content Management (ECM) Software Systems

  • Översikt
  • Produkter
  • Resource Center

Översikt

Enterprise Content Management (ECM) Software Suite

OpenText Content Suite underlättar en strategi med smidig informationsstyrning som är utformad för att minska riskerna med och kostnaderna för stora innehållsmängder i företaget. Detta gör det möjligt för strategiska informationschefer att lägga fokus på en användning av informationen som driver tillväxt och innovation.

OpenText ECM kan distribueras och hanteras på ett optimalt sätt för din organisation. ECM finns tillgänglig för användning på plats, över mobila enheter och i molnetOpenText Content Suite är en uppsättning av tekniker för innehållshantering (ECM) som omfattar en plattform som förenar fångst och dokumenthantering, arbetsflöde, sökning och arkivering samt applikationer och tillägg som e-post, elektronisk upptäckt, automatisk klassificering, kontraktshantering och hantering av ingenjörsdokumentation.

Som kärnan i och den grundläggande sviten för OpenText Enterprise Information Management (EIM) ser Content Suite till att du effektivt kan:

  • Hantera informationsflöden över hela organisationen från fångst till arkivering och radering
  • Applicera pålitliga, konsekventa policies över alla typer av innehåll i företaget, oavsett var det kommer ifrån – och oavsett om det är en källa inom eller utanför företaget eller i molnet
  • Anpassa informationsstyrningen efter användarnas behov och bygga in den i affärsprocesser och applikationer som de arbetar i varje dag – som SAP®, Oracle® och Microsoft®
  • Ge användarna snabb och smidig tillgång från valfria enheter eller platser – webben, skrivbordet eller mobilen
  • Säkerställa snabb tillgång till en enda säker källa med korrekt information för att på så sätt optimera affärsprocesserna och få en djupare insikt i företagsinformationen för smidighet och innovation
  • Upprätthålla efterlevnad och säkerhet samtidigt som du tar itu med utmaningarna i ett allt mer komplext och dynamiskt regulatoriskt landskap
  • Utnyttja ett gemensamt, dokumenterat standardlager av utvecklingsverktyg som når över alla Content Suite-komponenter för att öka värdet av ditt innehåll och snabbt skapa applikationer och systemintegration

Med OpenText Content Suite utnyttjar du värdet av din information och gör det möjligt för strategiska informationschefer att transformera alla branschgrenar och bättre kunna konkurrera i den nya informationsekonomin.

Produkter

Resource Center