• More
Menu Search

Discovery

OpenText Discovery Suite använder sök- och innehållsanalyser av företagets information för att påskynda tid till värde. Sviten transformerar stora innehållsmängder från en kostsam biprodukt från dagens kunskapsarbetare till en värdefull resurs som driver innovation och kundengagemang.

Watch Axcelerate's machine learning and visualized analytics
analyze thousands of emails in 2 minutes!

Ta reda på hur OpenText kan hjälpa dig

 • Översikt
 • Produkter
 • Resource Center

Översikt

Översikt över Discovery Suite

Till skillnad från stora datamängder som genereras av maskiner är det människor som skapar innehåll i en takt och mängd som aldrig tidigare. Kunskapsarbetare genererar idag över 80 procent av den information som finns i företag i form av dokument, kalkylblad, presentationer, e-postmeddelanden, samarbeten och media. Det ostrukturerade innehållet delar två viktiga egenskaper med stora datamängder: För det första är det stort. Volymen på det innehåll som skapas och lagras av organisationer fördubblas vartannat år. För det andra finns det en önskan att extrahera och skydda innehållets värde. Dessa stora innehållsmängder representerar summan av organisationens samarbeten, immateriella tillgångar, konkurrensfördelar och expertis. Tyvärr representerar det också all oanvändbar, föråldrad och dubblerad information som finns i alla organisationer. Det problem organisationer ställs inför är hur de snabbt ska kunna hitta värden i sina stora innehållsmängder.

Organisationer som kan lösa problemet med det stora innehållet kommer att få en fördel då det kan skilja på värdefullt och värdelöst innehåll. Genom att berika och ge bättre tillgång till värdefullt innehåll kan värdet förstärkas ytterligare, så att produktiviteten, samarbetet, kundernas engagemang och innovationen förbättras. Värdelöst innehåll kan hanteras för att minska risker och kostnader.

OpenText Discovery Suite gör det möjligt att extrahera värde snabbare ur stora innehållsmängder

Problem med stora innehållsmängder kan sammanfattas med tre O: de är ointegrerade, ostrukturerade och ohanterade. Discovery Suite löser de här problemen genom att:

 • eliminera silon av information med en plattform som ger enhetlig tillgång till innehåll och innehållskällor
 • strukturera ostrukturerat innehåll med innehållsanalys för att normalisera och berika metadata
 • hantera innehåll och göra innehåll smartare med problemspecifika applikationer för enhetlig information

Discovery-applikationer gör det möjligt för organisationer att påskynda tid till värde – och transformera ett av de största problemen till den värdefullaste tillgången.

Produktpresentation

InfoFusion

En plattform som erbjuder enhetlig tillgång till ostrukturerad information fångad i silon i hela organisationen, så att du kan upptäcka och analysera den och vidta lämpliga åtgärder.

 • Passar perfekt för migrering, integrering och dataarkivering, och för att avveckla föråldrade system.
 • Skapa snabbt sökbaserade applikationer i en välutrustad och flexibel utvecklingsmiljö.
 • Förena och integrera innehåll från hela organisationen.
Läs Mer

Auto-Classification

Etablera ett försvarbart, helt transparent dokumenthanteringsprogram som en del av den bredare informationsstyrningsstrategin samtidigt som du automatiserar policytillämpningen för företagsanvändare.

 • Minska risken för tvister, elektronisk upptäckt och lagringskostnader
 • Förbättra efterlevnad, säkerhet och användarproduktivitet
 • Spara tid när det gäller behovet att klassificera stora volymer av föråldrat innehåll, e-post och sociala medier
Läs Mer

OpenText Semantic Navigation

Leverera högst relevant information till besökare och driv deras engagemang genom att låta dem hitta vad de egentligen söker snarare än vad de letar efter.

 • Analyserar och taggar automatiskt innehåll för insiktsfulla aspekter
 • Förbättra konverteringsgraden på webbplatsen genom relevanta resultatuppsättningar
 • Samla information från alla system och webbegenskaper för enhetlig tillgång
Läs Mer

Produkter

Discovery-produkter

Sök

Höj produktiviteten, öka kunskapsfångsten och delningen, och få korrekta resultatuppsättningar så att det går snabbt att hitta rätt information.

 • Enhetlig tillgång till intern och extern information
 • Organisera och visualisera all relevant företagsinformation
 • Spara pengar och minska riskerna med säker, behörighetsbaserad sökning
Läs Mer

Content Analytics

Extrahera mening, nyanser och sammanhang från enorma mängder ostrukturerat innehåll så att du kan analysera och utnyttja innehållets verkliga affärspotential.

 • Skapa maskinläsbart innehåll från ostrukturerade data
 • Länka personer med relevant innehåll
 • Upptäck värdefulla uppgifter till stöd för beslut
 • Öka produktiviteten och minska affärsrisken
Läs Mer

OpenText Semantic Navigation

Leverera högst relevant information till besökare och driv deras engagemang genom att låta dem hitta vad de egentligen söker snarare än vad de letar efter.

 • Analyserar och taggar automatiskt innehåll för insiktsfulla aspekter
 • Förbättra konverteringsgraden på webbplatsen genom relevanta resultatuppsättningar
 • Samla information från alla system och webbegenskaper för enhetlig tillgång
Läs Mer

Auto-Classification

Etablera ett försvarbart, helt transparent dokumenthanteringsprogram som en del av den bredare informationsstyrningsstrategin samtidigt som du automatiserar policytillämpningen för företagsanvändare.

 • Minska risken för tvister, elektronisk upptäckt och lagringskostnader
 • Förbättra efterlevnad, säkerhet och användarproduktivitet
 • Spara tid när det gäller behovet att klassificera stora volymer av föråldrat innehåll, e-post och sociala medier
Läs Mer

eDiscovery

Minska risken och kostnaden genom att vara förberedd för tvister och ge ditt eDiscovery-team möjligheten utföra dyra uppgifter som vanligtvis outsourcas.

 • Minska kostnaden och risken för rättsliga upptäckter avsevärt
 • Sök och bevara information från olika källor centralt
 • Minska mängden innehåll för granskning markant
Läs Mer

InfoFusion

En plattform som erbjuder enhetlig tillgång till ostrukturerad information fångad i silon i hela organisationen, så att du kan upptäcka och analysera den och vidta lämpliga åtgärder.

 • Passar perfekt för migrering, integrering och dataarkivering, och för att avveckla föråldrade system.
 • Skapa snabbt sökbaserade applikationer i en välutrustad och flexibel utvecklingsmiljö.
 • Förena och integrera innehåll från hela organisationen.
Läs Mer

Resource Center

Learn More

Axcelerate - Fact Investigations

Axcelerate - Overview (Simplicity)

Axcelerate - Smart Redactions - Smarter Review