• More
Menu Search

Processhantering (BPM)

Förbättra effektiviteten, minska kostnaderna, säkerställa efterlevnad och öka servicenivån kraftigt för användare inom och utanför organisationen genom att automatisera viktiga affärsprocesser.

OpenText Business Process Management (BPM) Solutions Suite

 • Översikt
 • Företagslösningar
 • Produkter
 • Resurscenter

Översikt

OpenText Process Suite

Med OpenText Business Process Management (BPM) Suite kan företag snabbt förstå och automatisera även mycket komplexa processer. Våra programverktyg hjälper strategiska informationschefer att arbeta med branscher för att identifiera nya möjligheter att genomföra företagets planer för tillväxt och innovation. 

Hämta OpenText BPM Executive Brief (Information för chefer om OpenText BPM) [PDF]

Se hela utbudet av OpenText BPM-produkter

BPM Process Suite består av lösningar för ärendehantering, hantering av masterdata, leverans av tjänster och inblick i affärsprocesser. Den ger processkapacitet för alla OpenText-produktsviter genom AppWorks-integration. Dessa utvecklingsverktyg och API:er ger snabbare tid till värde för kunderna och förstärker deras förmåga att iterera och förnya kritisk processkapacitet.

OpenText Process Suite Software Platform

Med OpenText Cordys BPM-processmotor kan organisationer tackla sina mest akuta och komplexa utmaningar när det gäller processautomatisering och ärendehantering från en enda plattform. Lösningen omfattar en fullständig uppsättning verktyg som ingår i kärnplattformen, däribland:

 • Business Process Management (BPM) – för att på ett effektivt sätt hantera end-to-end-processer över olika system och applikationer och täcka integrations- och människocentrerade arbetsflöden.
 • Dynamic Case Management – för att hjälpa kunskapsarbetare att nå affärsresultat och mål för ärenden eller arbetsenheter som kombinerar strukturerad data med ostrukturerad information. Kunskapsarbetare leds genom processen och kan påverka och ändra processen efter eget omdöme utan att inblicken påverkas.
 • Master Data Management (MDM) - hantera kritisk affärsdata inom en enda enhetlig plattform.
 • Business Rules Management - integrerar sömlöst regler inom affärsprocesser och affärsobjekt under modellering och utformning.
 • OpenText Process Component Library – den här uppsättningen av sammanställda serviceleveranskomponenter och rapporter gör det möjligt för organisationer att ”sammanställa” applikationer, i stället för att koda dem, och ta dem i bruk mycket snabbare än traditionella verktyg.
 • Process Experience – för att underbygga en enhetlig och intuitiv användarupplevelse, oavsett vilken processmotor som driver en process på servern  
 • BPM Everywhere – det här är en social plattform som gör det möjligt för användare att delta i processer med ett enkelt och intuitivt användargränssnitt. Det stöder också läsplattor och andra mobila plattformar.
 • OpenText AppWorks Gateway – det här är en uppsättning RESTful API:er och andra utvecklingsresurser över en bredare EIM-stack som gör att utvecklare enkelt kan skapa lösningar som täcker hela bredden av OpenText EIM-portföljen.

Tilläggsprodukter till Process Suite

Vi erbjuder ett antal tilläggsprodukter som utökar den tekniska funktionaliteten hos Process Suite. Tilläggen är separata produkter och kan köpas separat. De erbjuder funktioner som utökad rapportering och analys, företags- och affärsarkitekturdesign samt dokument- och bildfångst. Ytterligare detaljer om tilläggen finns tillgängliga via fliken Produkter ovan.

Applikationer i OpenText Process Suite

Dessa applikationer är utvecklade med Process Suite-plattformen och sammanför en lång rad funktioner som är utformade för att hantera specifika affärsproblem. Applikationerna är det snabbaste sättet att hantera affärsproblem och ger ditt företag en upplevelse som går utöver det vanliga. Precis som andra Process Suite-lösningar är applikationerna mycket anpassningsbara för att ge företaget den smidighet som krävs när behoven förändras.

Ett exempel på en applikation i Process Suite är:

 • OpenText Cloud Provisioning - gör det möjligt för organisationer att på plats eller i molnet skapa, automatiskt beställa och samordna tjänster som kommer att utgöra en ny produkt, värdeskapande tjänst eller applikation.

OpenText har hjälpt kunder som kreditföreningar, utlåningsföretag, medieföretag och statliga myndigheter med ansvar för intern säkerhet att uppnå en mängd kritiska resultat, bland annat genom att minska tiden till värde med 75 procent och fördubbla antalet kundtjänstärenden utan att öka bemanningen. Vi är stolta över den respekt som OpenText Process Suite har rönt bland både kunder och analytiker.

Företagslösningar

Business leaders are looking for more ways to quickly gain control of key processes, streamline customer-facing activities, reduce employee workloads, and manage compliance and risk. OpenText provides business applications and solutions to address diverse business needs across industries.

Dynamic Case Management
Transform knowledge-driven work that involves complex interactions between people, content, transactions and workflows across multiple systems of record. OpenText solutions support a diverse range of cases including customer or employee onboarding, application or claims processing, service requests and more.

Learn More

Low-Code Development
Today’s businesses can’t wait months to deploy and iterate on web and mobile applications. With a low-code application framework, app development keeps IT moving at the pace of the business.

Learn More

Advanced Media Orchestration
Digital transformation has generated an explosion in the volume of rich media assets needed to produce a quality customer experience. OpenText Advanced Media Orchestration provides a comprehensive platform to manage creative teams and assets through their development and delivery processes.

Learn More

Extend the Life of Legacy Systems
Legacy systems don’t have to become barriers to digital transformation. OpenText digital process automation gives you a practical, low-cost way to build user-friendly applications that leverage backend legacy systems.

How OpenText digital process automation helps

Produkter

OpenText digital process automation applications address specific business problems across the enterprise. All of these applications are easily customizable and extensible using the low-code application development environment in OpenText AppWorks. They also benefit from AppWorks enterprise integrations.

OpenText Contract Center

Streamline contract execution, integrate contracts within work processes in diverse enterprise systems, and deliver smarter automation within buy-side, sell-side and other legal contracts.

Learn more

OpenText People Center

Improve employee self-service and empower HR to respond more easily to inquiries, quickly access necessary documents and gain visibility into key measurements and indicators. People Center combines an employee portal with advanced case and document management capabilities for a better employee experience.

Learn more

Active Client Management for Insurance

Improve the customer experience, reduce operational costs and facilitate rapid rollout of innovative insurance products with insurance-specific automation for account servicing, underwriting, claims management and more.

Learn more

MCM for Life Sciences

Accelerate creative asset delivery, drive innovation, improve brand consistency, and control costs with a marketing content management platform that provides a comprehensive asset management solution for regulated marketing content in the life sciences industry.

Learn more

OpenText RFx Center

Streamline procurement processes, monitor spend, manage vendors and automate the flow and capture of the procurement information at the enterprise level. Gain real-time visibility into procurement operations to enable sound strategic decisions.

Learn more

 

Resurscenter

Learn More

Better Case Management - Read the Insight Brief from Digital Clarity Group

Evolve your RFP Process - Read the Whitepaper

Kundberättelser

PSCU logo

PSCU

Our satisfaction has improved. We have watched our volumes go up 60% from implementing this new portal for our customers.

Read more

Product: OpenText Assure

Clerk of the Circuit Court, Pinellas County logo

Clerk of the Circuit Court, Pinellas County

We've been more efficient because we're doing the same amount of work, even a greater amount of work with less people. And we're effective because people are getting their files quicker and getting their orders in a more timely manner.

Read more

Product: OpenText Case360

More Success Stories

HR & Case Management

Improve your HR activities with easy-to-use and low-cost case management

Read the Deep Analysis Industry Report

How will Brexit impact your organization? Learn more

OpenText-familjen

OpenText har välkomnat ett antal produkter i OpenTexts varumärkesfamilj. För en fullständig lista över tidigare produktnamn som nu ingår i OpenText, se:

Se alla produkter med nytt namn