• More
Menu Search

Business Network

Ta reda på hur OpenText kan hjälpa dig

 • Översikt
 • Affärsbehov
 • Produkter
 • Resurscenter

Översikt

Business Network

OpenText Business Network är en uppsättning lösningar inom Enterprise Information Management (EIM) som underlättar ett effektivt, säkert och korrekt utbyte av information inom och utanför organisationer.

Traditionella processer för informationsutbyte har länge bestått av ad hoc-arrangemang av fragmenterade system som inte pratar med varandra, vilket ökar företagets kostnader liksom säkerhetsriskerna, samtidigt som det försenar transaktioner. Med globala företag, ökat tryck från lagstiftarna och framväxten av molntjänster, mobila enheter och BYOD (Bring your own device) måste organisationer tänka om när det gäller hur de ska hantera informationsutbyte.

OpenText Business Network levererar en sammanhållen, integrerad svit av produkter som påskyndar transaktionstiderna. Sviten integrerar meddelanden och integrationstjänster mellan företag (B2B) som säker e-port, överföring av stora filer, fax, EDI och meddelanden – allt på en enda plattform som tillåter transaktioner mellan valfria parter. Vare sig det är i molnet eller på plats gör Information Exchange Suite det möjligt för företag att påskynda och kontrollera hur information levereras och öka säkerheten och pålitligheten hos känslig eller komplex informationsöverföring. Organisationer kan nu utföra transaktioner snabbt, enkelt och med större tillförsikt.

Informationsutbyte omdefinierar företagens sätt att kommunicera: det handlar om allt från att dela policies för styrning och bästa praxis mellan kanalerna och säkerställa efterlevnad, till att undanröja hinder genom att påskynda informationsdelning via mobila enheter.

Produktpresentation

Fax2Mail

Fax2Mail är en molnbaserad faxtjänst för storföretag som ger användare och applikationer möjlighet att skicka och ta emot fax via e-post eller webbtjänster.

 • Användarvänlighet
 • Ingen hårdvara eller mjukvara att installera
 • Ingen IT-management krävs
 • Omedelbar skalbarhet utan upptaget-signaler
 • Datasäkerhet
Läs Mer

Affärsbehov

Utöka informationens kraft med OpenText Information Exchange Suite

Behov av informationsutbyte

OpenText Information Exchange Suite för informationshantering (EIM) är en uppsättning lösningar som underlättar effektivt, säkert och kompatibelt informationsflöde inom och utanför företaget från alla avsändare till alla mottagare i alla format. Information Exchange Suite omfattar hela B2B-värdekedjan och möjliggör en enorm (och ständigt ökande) volym transaktions- och samtalsdata genom en mängd medier – från elektroniska faxar och molntjänster till fildelning, säker e-post, elektroniskt datautbyte och hanterad filöverföring.

Minska kostnaderna för B2B-informationsutbyte: Automatisera arbetsflöden, påskynda kommunikation och underlätta efterlevnaden av regler för säkerhet och registerhantering samtidigt som du sänker kostnaderna för informationsutbyte, som faxbaserade processer med upp till 70 procent. Företag kan dessutom avsevärt minska den administrativa bördan av B2B-informationsutbyte genom att flytta hanteringen av systemen (som fax- och dokumentdistribution, dataintegrering och fildelning) till molnet.

Öka efterlevnaden och informationssäkerheten: Att dela policies för styrning över alla informationskanaler, som e-post och filöverföring, för att upprätthålla en helt öppen verifieringskedja och hantera informationsflödet på ett försvarbart sätt stärker möjligheten för organisationer att tryggt åtgärda säkerhetsproblem, regulatoriska frågor och tvister.

Förstärk informationseffekterna: Företag kan förstärka informationseffekterna genom att bygga effektiva kommunikationskanaler över hela nätverket och få rätt information till rätt person vid rätt tidpunkt, på vilken enhet som helst.

Dela och hantera viktiga datautbyten i stora volymer på ett effektivt sätt: Att på ett säkert och kostnadseffektivt sätt kunna hantera flödet av stora filer via hanterad filöverföring (MFT) är en källa till enorma kostnadsbesparingar jämfört med traditionella metoder som FTP.

Påskynda tiden till transaktion: Varje dag måste organisationer flytta information vidare för att driva affärsverksamhet. Beställningar, transporter, fakturor, rapporter – med en enhetlig och konsekvent metod för informationsutbyte över alla företagskanaler kan organisationer förbättra tiden till transaktionen markant, och driva mer affärer på ett säkert sätt.

Lär dig hur du kan driva värde i hela företaget med informationsutbyteslösningar och informationshantering. Hämta informationsbladet Extending the Power of Information (Utöka informationens kraft)

Produkter

Information Exchange-produkter

B2B-integration

Optimera tillförlitligheten, räckvidden och kostnadseffektiviteten hos din elektroniska B2B-leveranskedja med EDI och integrationstjänster som går längre än traditionella VAN-tjänster.

 • Nätverk för EDI-transaktion i världsklass
 • Skapa kostnadseffektivitet genom hanterade tjänster för EDI
 • Brygga klyftan med partners utan tjänster för EDI
Läs Mer

Faxlösningar

Öka produktiviteten och sänk driftskostnaderna genom att automatisera och integrera utbytet av affärskritiska dokument på plats eller i molnet.

 • Transformera pappersbaserade uppgifter till digitala processer
 • Minska manuellt arbete och automatisera informationsspridningen
 • Skicka och ta emot fax på plats och i molnet
Läs Mer

Anslutning

Tillhandahåll högpresterande tillgång till affärskritiska applikationer oavsett geografiska gränser med virtuella skrivbordslösningar och terminalemulering för stationära och mobila enheter.

 • Påskynda affärsprocesser och förbättra smidigheten
 • Öka användarproduktiviteten och applikationserfarenheten
 • Förbättra säkerheten och minska samtidigt IT-kostnaderna
Läs Mer

Resurscenter

OpenText-familjen

OpenText har välkomnat ett antal produkter i OpenTexts varumärkesfamilj. För en fullständig lista över tidigare produktnamn som nu ingår i OpenText, se:

Se alla produkter med nytt namn