skip to main content

Platform and Developer Extensions

Learn More About How OpenText Can Help You

 • Overview
 • Business Needs
 • Products
 • Resource Center

Overview

Platform and Developer Extensions Overview

The OpenText ECM platform is highly extensible through configuration and customization. There are a number of powerful developer tools that allow for easy customization of the platform to meet the specifics needs of each Content Services implementation. Designed to create scalable enterprise solutions, the developer tools enable rapid development and deployment of customizations across your Content Services deployment, enable integrations with OpenText services and enterprise applications, and allow the creation of applications that extend the Content Services platform. Partners and customers leverage these tools to build complete applications, solutions for specific business issues, and customized experiences. Whatever the integration, customization or application, these tools provide simple and secure upgradable developer access points for organizations to enhance and extend their Content Services implementation.

Key features include:

 • Create lead application integrations that manipulate Content Services data in a distributed environment and extend these to bring together structured and unstructured data and processes together
 • Execute LiveReports from custom applications
 • Customize user experiences to provide dashboards, visual and role-based views and specific UI enhancements that maximize ease of use
 • Execute LiveReports from custom applications

 

Business Needs

Affärsbehov

Upprätta konsekvent, reviderbar och försvarbar informationsstyrning över hela företaget

Företagsinformation växer i en exponentiell takt, där affärsapplikationer går från skrivbordet till en mängd olika mobila enheter och där information själv ligger någonstans – på plats eller i molnet. Brandväggen är inte längre företagets ”gräns”, vilket gör det svårare än någonsin att genomdriva policies för informationshantering och säkerställa att de efterlevs.

Företag överallt börjar inse det värde som informationsstyrning kan ha för deras verksamhet – på mer än ett sätt. Med den informationsmängd som växer i en exponentiell takt uppstår ständigt nya regler och policies, vilket har ökat både behovet och värdet av informationshantering.

Bästa praxis och lösningar som ser till att dessa regler och policies efterlevs, och riskreducerande åtgärder enligt lag eller interna kvalitetskrav, kompletteras av ett starkt fokus på att utveckla metoder för att kapitalisera på de typer av produktivitets- och effektivitetsvinster som växer ur en tillgångsförvaltningsstrategi för företagsinformation. EIM-lösningar kan hjälpa företag att skapa ett program för informationsstyrning för att hantera företagsinformation och dess konsumenter och skapare i samband med verkliga affärsprocesser.

Framgångsrika program för informationsstyrning kräver att företagen balanserar behoven och prioriteringarna för att mildra affärs- och juridiska risker, dra nytta av informationen för att driva affärsnytta och minimera kostnaderna för informationshanteringen.

Products

Platform and Developer Extensions Products

OpenText Appworks

Appworks är OpenTexts nya utvecklarplattform, som gör att du snabbt och enkelt kan bygga väldesignade och ändamålsspecifika appar för ditt företag.

 • Skapa, distribuera och hantera appar som ansluter till OpenText-tjänster
 • Applikationsutveckling med låg kostnad och genomträngande webbteknik
 • Skriv en enda gång och distribuera till alla plattformar (webbläsare, smartphone och läsplatta)

OpenText™ Content Intelligence

Content Intelligence combines the proven WebReports and ActiveView technologies, along with new productized dashboards, reports and wizards to help delight users.

 • Accelerate user adoption, productivity, and management insight
 • Quickly deploy tailored user experiences for each department that aggregate multi-system information
 • Develop with standard web technologies

OpenText™ Extended ECM Platform

OpenText™ Extended ECM Platform transparently integrates content with other leading applications or any other process-driving software to bridge content silos and intelligently automate business processes, allowing information to flow effortlessly across applications.

 • Create lead application integrations with Content Suite and extend key capabilities to bring structured and unstructured information and processes together
 • Access and manipulate Content Suite components, including document management objects, user and group objects, attributes, workflow objects and search functionality
 • Customize user experiences to provide dashboards, visual and role-based views and specific UI enhancements that maximize ease of use
Learn more

Resource Center

OpenText Blogs

What’s new in OpenText AppWorks
juni 29
by OpenText Advanced Technology Team

More Blogs

Upcoming Webinars