skip to main content

Capture

 "Our Invoice processing operations went from 100 percent paper-based to 100 percent non-paper-based and we were able to reduce our total staff from thirteen FTEs to only five. We've decreased invoice processing costs by over 50 percent, driven mainly by headcount reduction, but also due to instituting a more automated process that reduces errors" 

Farrah Goldberg, General Accounting Manager, Bumble Bee Foods
Bumble Bee Foods logo
Read more

Learn More About How OpenText Can Help You

 • Overview
 • Business Needs
 • Products
 • Resource Center

Overview

Capture Overview

Within the enterprise critical information exists in many formats that ultimately need to be captured and transformed to be well understood, governed and leveraged to maximize value. While information is contained both within and external to the OpenText ECM system, OpenText Capture solutions help bridge the gap between the structured and the unstructured world and help harness what was previously untapped value. Maximizing efficiency and cost savings by capturing all enterprise content and managing it consistently within your information governance program is the ultimate goal.

Paper processing continues to be an issue faced within many organizations, both in the form of legacy paper content and as the byproduct of ongoing business operations. OpenText ECM provides the ability to capture and image paper content while applying metadata and applicable policies and schedules. By transforming the information contained in these documents, it can then be used effectively to automate or streamline business processes while being governed consistently alongside digital content. Deeper understanding through OCR is available during the paper to digital transformation to drive maximal accuracy, efficiency and cost savings.

As organizations look to bring their information under governance, they need to ensure a strong user experience, effectively unchanged by where the content is managed. Regardless of its format of origin, be it paper, email, image, fax, EDI, or some other digital or analog form, and whether that information is coming from a desktop, ERP, a productivity application or a line of business system, with OpenText Capture solutions embedded within OpenText ECM, you can be assured your information is being governed effectively.

Featured Products

OpenText Imaging

A complete solution for capturing and displaying the complete range of business documents…

 • Digitizes paper documents and eliminates the costs of storing paper
 • Increase productivity by making all documents easily accessible
 • Support business critical business processes
 • Capture all documents in a secure long term archive
Learn More

OpenText Capture Center

Fångar och tolkar pappersdokument, skannade bilder, e-post och fax automatiskt med hjälp av sofistikerad programvara för dokument- och teckenigenkänning.

 • Avancerad dokument- och teckenigenkänning
 • Minskad manuell maskinskrivning och pappershantering
 • Minskad risk för brist på efterlevnad
Läs Mer

OpenText Tempo Box

Simplifies the content management experience, and allows users to easily sync, and share information across multiple devices, without sacrificing the records management rigor and security demanded by your organization’s policies and regulations.

 • Dead-simple user experience
 • Reliable information security
 • Cross-device access
Learn More

Business Needs

Affärsbehov

Upprätta konsekvent, reviderbar och försvarbar informationsstyrning över hela företaget

Företagsinformation växer i en exponentiell takt, där affärsapplikationer går från skrivbordet till en mängd olika mobila enheter och där information själv ligger någonstans – på plats eller i molnet. Brandväggen är inte längre företagets ”gräns”, vilket gör det svårare än någonsin att genomdriva policies för informationshantering och säkerställa att de efterlevs.

Företag överallt börjar inse det värde som informationsstyrning kan ha för deras verksamhet – på mer än ett sätt. Med den informationsmängd som växer i en exponentiell takt uppstår ständigt nya regler och policies, vilket har ökat både behovet och värdet av informationshantering.

Bästa praxis och lösningar som ser till att dessa regler och policies efterlevs, och riskreducerande åtgärder enligt lag eller interna kvalitetskrav, kompletteras av ett starkt fokus på att utveckla metoder för att kapitalisera på de typer av produktivitets- och effektivitetsvinster som växer ur en tillgångsförvaltningsstrategi för företagsinformation. EIM-lösningar kan hjälpa företag att skapa ett program för informationsstyrning för att hantera företagsinformation och dess konsumenter och skapare i samband med verkliga affärsprocesser.

Framgångsrika program för informationsstyrning kräver att företagen balanserar behoven och prioriteringarna för att mildra affärs- och juridiska risker, dra nytta av informationen för att driva affärsnytta och minimera kostnaderna för informationshanteringen.

Products

Capture Solutions

OpenText Imaging

A complete solution for capturing and displaying the complete range of business documents…

 • Digitizes paper documents and eliminates the costs of storing paper
 • Increase productivity by making all documents easily accessible
 • Support business critical business processes
 • Capture all documents in a secure long term archive
Learn More

OpenText Capture Center

Fångar och tolkar pappersdokument, skannade bilder, e-post och fax automatiskt med hjälp av sofistikerad programvara för dokument- och teckenigenkänning.

 • Avancerad dokument- och teckenigenkänning
 • Minskad manuell maskinskrivning och pappershantering
 • Minskad risk för brist på efterlevnad
Läs Mer
javax.servlet.jsp.JspException: Exception in generateLink tag at com.opentext.www.linktranslation.OTLinkBuilder.doStartTag(OTLinkBuilder.java:250) at org.apache.jsp.opentext.view.redesign.productCategoryProductsLC_jsp._jspx_meth_otwww_005fgenerateLink_005f0(productCategoryProductsLC_jsp.java:715) at org.apache.jsp.opentext.view.redesign.productCategoryProductsLC_jsp._jspx_meth_c_005fforEach_005f0(productCategoryProductsLC_jsp.java:339) at org.apache.jsp.opentext.view.redesign.productCategoryProductsLC_jsp._jspx_meth_c_005fwhen_005f0(productCategoryProductsLC_jsp.java:288) at org.apache.jsp.opentext.view.redesign.productCategoryProductsLC_jsp._jspx_meth_c_005fchoose_005f0(productCategoryProductsLC_jsp.java:251) at org.apache.jsp.opentext.view.redesign.productCategoryProductsLC_jsp._jspService(productCategoryProductsLC_jsp.java:124) at org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:70) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:723) at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:388) at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:321) at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:267) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:723) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.invoke(ApplicationDispatcher.java:646) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.doInclude(ApplicationDispatcher.java:551) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.include(ApplicationDispatcher.java:488) at com.vignette.ext.templating.mvc.views.JSPView.render(JSPView.java:70) at com.vignette.ext.templating.mvc.views.AbstractScriptView.renderScript(AbstractScriptView.java:79) at com.vignette.ext.templating.mvc.views.ComponentView.handleNewComponent(ComponentView.java:387) at com.vignette.ext.templating.mvc.views.ComponentView.getRenderedComponentFragment(ComponentView.java:336) at com.vignette.ext.templating.mvc.views.ComponentView.render(ComponentView.java:237) at com.vignette.ext.templating.mvc.controllers.RegionController.renderComponentFragment(RegionController.java:155) at com.vignette.ext.templating.mvc.controllers.RegionController.getModelAndView(RegionController.java:114) at com.vignette.ext.templating.mvc.controllers.RegionController.handleRequestInternal(RegionController.java:89) at org.springframework.web.servlet.mvc.AbstractController.handleRequest(AbstractController.java:153) at org.springframework.web.servlet.mvc.SimpleControllerHandlerAdapter.handle(SimpleControllerHandlerAdapter.java:48) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:790) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:719) at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:669) at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:574) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:617) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:723) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.invoke(ApplicationDispatcher.java:646) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.doInclude(ApplicationDispatcher.java:551) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.include(ApplicationDispatcher.java:488) at com.vignette.ext.templating.mvc.controllers.PageLayoutController.renderRegionFragment(PageLayoutController.java:114) at com.vignette.ext.templating.mvc.controllers.PageLayoutController.getModelAndView(PageLayoutController.java:66) at com.vignette.ext.templating.mvc.controllers.PageLayoutController.handleRequestInternal(PageLayoutController.java:51) at org.springframework.web.servlet.mvc.AbstractController.handleRequest(AbstractController.java:153) at org.springframework.web.servlet.mvc.SimpleControllerHandlerAdapter.handle(SimpleControllerHandlerAdapter.java:48) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:790) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:719) at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:669) at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:574) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:617) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:723) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.invoke(ApplicationDispatcher.java:646) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.doInclude(ApplicationDispatcher.java:551) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.include(ApplicationDispatcher.java:488) at com.vignette.ext.templating.mvc.taglib.TagUtil.controllerInclude(TagUtil.java:92) at com.vignette.ext.templating.mvc.taglib.PageLayoutTagSupport.renderPageLayout(PageLayoutTagSupport.java:48) at com.vignette.ext.templating.mvc.taglib.PageLayoutTagSupport.doStartTag(PageLayoutTagSupport.java:40) at org.apache.jsp.in_005fline.pageLayout_jsp._jspx_meth_page_005fpageLayout_005f0(pageLayout_jsp.java:87) at org.apache.jsp.in_005fline.pageLayout_jsp._jspService(pageLayout_jsp.java:62) at org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:70) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:723) at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:388) at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:321) at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:267) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:723) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.invoke(ApplicationDispatcher.java:646) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.doInclude(ApplicationDispatcher.java:551) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.include(ApplicationDispatcher.java:488) at com.vignette.ext.templating.portal.taglib.VAPIncludeTag.doStartTag(VAPIncludeTag.java:180) at org.apache.jsp.templates.template0005.eZZTVQcadfUVfWRTbZQcQSYQQeXWSQaQ.opentext_005fblank_005fgrid_jsp._jspService(opentext_005fblank_005fgrid_jsp.java:240) at org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:70) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:723) at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:388) at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:321) at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:267) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:723) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at com.vignette.portal.website.enduser.filters.JSPAccessFilter.doFilterSingleInvocation(JSPAccessFilter.java:46) at com.vignette.portal.website.internal.SingleInvocationFilter.doFilter(SingleInvocationFilter.java:52) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at com.vignette.portal.website.internal.SingleInvocationFilter.doFilter(SingleInvocationFilter.java:54) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at com.vignette.portal.website.internal.SingleInvocationFilter.doFilter(SingleInvocationFilter.java:54) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.invoke(ApplicationDispatcher.java:646) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.doInclude(ApplicationDispatcher.java:551) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.include(ApplicationDispatcher.java:488) at com.epicentric.servlets.ServletUtils.include(ServletUtils.java:189) at com.epicentric.template.Style.execute(Style.java:384) at com.epicentric.template.Style.execute(Style.java:206) at com.vignette.portal.website.enduser.internal.requestprocessing.system.DefaultRequestProcessor.executeStyle(DefaultRequestProcessor.java:289) at com.vignette.portal.website.enduser.internal.requestprocessing.system.DefaultRequestProcessor.process(DefaultRequestProcessor.java:195) at com.vignette.portal.website.enduser.internal.ControllerServlet.service(ControllerServlet.java:200) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:723) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at com.vignette.portal.website.enduser.filters.SiteResolutionFilter.doFilter(SiteResolutionFilter.java:204) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at com.vignette.portal.website.enduser.filters.AuthenticationFilter.doFilter(AuthenticationFilter.java:42) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at com.vignette.portal.website.enduser.filters.InitPortalContextFilter.doFilter(InitPortalContextFilter.java:52) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at com.opentext.itapps.servlet.filters.ContentMetaInfoSettingFilter.doFilter(ContentMetaInfoSettingFilter.java:37) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at com.opentext.www.servlet.EUCookieComplianceLoggingFilter.doFilter(EUCookieComplianceLoggingFilter.java:56) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at com.vignette.portal.website.internal.StartupProtectionFilter.doFilterSingleInvocation(StartupProtectionFilter.java:102) at com.vignette.portal.website.internal.SingleInvocationFilter.doFilter(SingleInvocationFilter.java:52) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at com.vignette.portal.website.internal.EnvironmentalWrapperFilter.doFilterSingleInvocation(EnvironmentalWrapperFilter.java:56) at com.vignette.portal.website.internal.SingleInvocationFilter.doFilter(SingleInvocationFilter.java:52) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.invoke(ApplicationDispatcher.java:646) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.processRequest(ApplicationDispatcher.java:436) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.doForward(ApplicationDispatcher.java:374) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.forward(ApplicationDispatcher.java:302) at com.vignette.ext.furl.response.AbstractURLResponse.doForward(AbstractURLResponse.java:169) at com.vignette.ext.furl.response.AbstractURLResponse.respond(AbstractURLResponse.java:98) at com.vignette.ext.furl.processor.URLProcessor.process(URLProcessor.java:202) at com.vignette.ext.furl.servlet.FriendlyURLFilter.doFilter(FriendlyURLFilter.java:95) at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeDelegate(DelegatingFilterProxy.java:237) at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter(DelegatingFilterProxy.java:167) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at com.opentext.www.pdfwriter.PDFWriterFilter.doFilter(PDFWriterFilter.java:178) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at com.opentext.profiling.ParamCookieFilter.doFilter(ParamCookieFilter.java:74) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:219) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:127) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:103) at org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:617) at org.apache.catalina.valves.RemoteIpValve.invoke(RemoteIpValve.java:652) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109) at com.jamonapi.http.JAMonTomcatValve.invoke(JAMonTomcatValve.java:72) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:293) at org.apache.coyote.http11.Http11NioProcessor.process(Http11NioProcessor.java:883) at org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11NioProtocol.java:756) at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.run(NioEndpoint.java:2389) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1145) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:615) at java.lang.Thread.run(Thread.java:745) Caused by: com.vignette.util.VgnIllegalArgumentException: 12/07/2023 15:04:45:584, Message 001-001-0017: Illegal id: ''. Length must be 40 characters. at com.vignette.util.GUID.checkId(GUID.java:494) at com.vignette.util.GUID.(GUID.java:346) at com.vignette.util.GUID.(GUID.java:331) at com.vignette.cms.client.common.ObjectId.(ObjectId.java:113) at com.vignette.as.client.common.ref.VCMObjectRef.setId(VCMObjectRef.java:93) at com.vignette.as.client.common.ref.ManagedObjectVCMRef.setId(ManagedObjectVCMRef.java:254) at com.vignette.as.client.common.ref.VCMObjectRef.(VCMObjectRef.java:43) at com.vignette.as.client.common.ref.ManagedObjectVCMRef.(ManagedObjectVCMRef.java:77) at com.opentext.www.linktranslation.OTLinkBuilder.doStartTag(OTLinkBuilder.java:122) ... 157 more

Resource Center

Customer Story

SITE Centers logo

SITE Centers

The level of visibility to deals in process is amazing. It is visibility that SITE Center executives need but did not have historically. It truly is 100 percent transparency.

Products: 

Read more

Featured ECM Downloads

Information Governance

Resource Downloads

Compliant Archiving

 GDPR – InfoArchive

 GDPR – File Intelligence

OpenText Blogs

What’s new in OpenText AppWorks
juni 29
by OpenText Advanced Technology Team

More Blogs