skip to main content

Enterprise Information Archiving

Unify and manage enterprise content securely within single source information archiving software

OpenText Information & Data Archiving Solutions

 • Overview
 • Business Needs
 • Products
 • Resource Center

Overview

Archiving Solutions

OpenText™ Archiving solutions deliver highly scalable, proven solutions for archiving and managing the enterprise information lifecycle for a broad range of structured and unstructured information, including email, files, Microsoft® SharePoint® data, including ERP data (SAP®, Oracle®), instant messaging, web and social content—all within one easily managed repository.

Coupled with industry-leading records management and auto-classification software, OpenText Archiving solutions support rich capabilities to drive compliant retention and disposition policies. As such, organizations can deploy a defensible, long-term archiving strategy to comply with Information Governance requirements, meet legal obligations and reduce the overall costs associated with archiving past-era content—making way for a new era.

Featured Products

OpenText InfoArchive

A compliant enterprise archiving platform for preserving both structured and unstructured data sources, irrespective of the archive method. InfoArchive allows data and content to be archived, managed in accordance with compliance policies and remain accessible to users.

 • Retire or decommission any application, recouping costs associated with software, maintenance and infrastructure
 • Provide verifiable audit trails and set and enforce retention policies
 • Encrypt and mask data selectively to secure privacy and satisfy regulations
 • Enable controlled, compliant analytics
Learn more

OpenText Archive Center for SAP Solutions, Cloud Edition

Hantera allt företagsinnehåll säkert med en arkiveringstjänst i molnet.

 • Minska kostnader och komplexitet med en centraliserad arkiveringslösning.
 • Minska risker och öka efterlevnad med säker, tillgänglig och långvarig lagring.
 • Öka effektiviteten med förbättrad integrering i affärsprocesserna.
Läs Mer

OpenText Archive Center

A single, secure archive—in the cloud, on–premise or hybrid.

 • All content types, all in one archive.
 • Accelerate your time to compliance.
 • Optimize email server and lead applications and ensure legal and organization compliance.
Learn More

Business Needs

Affärsbehov

Upprätta konsekvent, reviderbar och försvarbar informationsstyrning över hela företaget

Företagsinformation växer i en exponentiell takt, där affärsapplikationer går från skrivbordet till en mängd olika mobila enheter och där information själv ligger någonstans – på plats eller i molnet. Brandväggen är inte längre företagets ”gräns”, vilket gör det svårare än någonsin att genomdriva policies för informationshantering och säkerställa att de efterlevs.

Företag överallt börjar inse det värde som informationsstyrning kan ha för deras verksamhet – på mer än ett sätt. Med den informationsmängd som växer i en exponentiell takt uppstår ständigt nya regler och policies, vilket har ökat både behovet och värdet av informationshantering.

Bästa praxis och lösningar som ser till att dessa regler och policies efterlevs, och riskreducerande åtgärder enligt lag eller interna kvalitetskrav, kompletteras av ett starkt fokus på att utveckla metoder för att kapitalisera på de typer av produktivitets- och effektivitetsvinster som växer ur en tillgångsförvaltningsstrategi för företagsinformation. EIM-lösningar kan hjälpa företag att skapa ett program för informationsstyrning för att hantera företagsinformation och dess konsumenter och skapare i samband med verkliga affärsprocesser.

Framgångsrika program för informationsstyrning kräver att företagen balanserar behoven och prioriteringarna för att mildra affärs- och juridiska risker, dra nytta av informationen för att driva affärsnytta och minimera kostnaderna för informationshanteringen.

Products

Archiving Products

OpenText Archive Center

A single, secure archive—in the cloud, on–premise or hybrid.

 • All content types, all in one archive.
 • Accelerate your time to compliance.
 • Optimize email server and lead applications and ensure legal and organization compliance.
Learn More

OpenText Archive Center for SAP Solutions, Cloud Edition

Hantera allt företagsinnehåll säkert med en arkiveringstjänst i molnet.

 • Minska kostnader och komplexitet med en centraliserad arkiveringslösning.
 • Minska risker och öka efterlevnad med säker, tillgänglig och långvarig lagring.
 • Öka effektiviteten med förbättrad integrering i affärsprocesserna.
Läs Mer

Optimize Exchange performance, while allowing users to work as they always have, retrieving archived messages from Microsoft Outlook with full fidelity in a single click

 • Optimize email server performance and reduced support overhead.
 • Comply with legal and regulatory obligations.
 • Support for user initiative or automated, rules based archiving.

OpenText™ File System Archiving

Automate the capture of shared file systems into a single repository to ensure content integrity, avoid redundancy, reduce storage costs and enable records management.

 • Reduce data redundancy and IT footprint.
 • Centrally store data within a manage repository.
 • Provide seamless access for end users.
Learn More

Effectively manage SharePoint sites to enforce broader compliance and archiving policies, open access to all enterprise content, and lower ongoing administration and storage costs.

 • Accelerate and govern the rollout of SharePoint Sites.
 • Consistent compliance and archiving policies across all enterprise content.
 • Improve user productivity by providing access to content from numerous enterprise. sources directly through SharePoint in the context of business applications and processes.

Email Solutions

Reduce costs and mitigate the risks of non-compliance and litigation concerning email content. Poorly managed email represents significant corporate risk and potential liability.

 • Offload email from mail servers to cost effective storage for long-term retention.
 • Securely store, manage, and retrieve email content.
 • Assess, identify, manage and destroy business content in accordance with regulations and policies.
Learn More

SAP Archiving

Secure compliance and bolster efficiency with SAP data and document archiving.

 • Business documents are securely archived and attached to SAP transactions and processes.
 • Ensure compliance and reduce risks by secure long-term archiving of SAP data and documents.
 • Gains in operational efficiency thru integrating business documents with SAP transactions.
Learn More

Resource Center

Learn more about OpenText Archiving Solutions

 OpenText™ InfoArchive Product Overview

 GDPR compliance

 Selecting the right method

 Legacy decommissioning: Good for the budget, good for compliance

Customer Story

China CITIC Bank International Limited logo

China CITIC Bank International Limited

We have numerous compliance requirements, such as retention, data encryption and timestamping across multiple application systems. Having OpenText InfoArchive helps us to tackle all these issues in one single platform.

Products: 

Read more