skip to main content

Capture and Recognition

Learn More About How OpenText Can Help You

  • Overview
  • Business Needs
  • Products
  • Resource Center

Overview

Capture Overview

OpenText™ Capture Center (formerly DOKuStar Capture Suite) uses advanced document and character recognition capabilities to turn paper documents into machine-readable information. Capture Center captures the data “stored” in paper documents and other types of content, including faxes, email with attached documents, images, business forms, and complex multipart documents. As a result, Capture Center reduces manual keying and paper handling, accelerates business processing, improves data quality, and saves you money.

Pulling from sources such as high-end scanning devices, Multi-Function Peripherals (MFPs), file system folders, email servers, Microsoft SharePoint servers, and FTP sites, OpenText Capture Center quickly and efficiently captures and digitizes documents, forms, and faxes.

Capture Center applies document recognition functionality first to classify the document type (to determine if it’s an invoice, insurance claim, order entry, application form, customer feedback, or other defined document type). Capture Center then extracts business data from the digital image using Optical Character Recognition (OCR), Intelligent Character Recognition (ICR), and Intelligent Document Recognition (IDR).

With support for manual and single-click data entry and for exception handling in cases where data is unrecognizable, Capture Center validates the document and then automatically transfers digitized documents (including associated metadata) to OpenText Content Server, OpenText Transaction Content Processing application, or a Microsoft SharePoint environment.

Featured Products

OpenText Capture Center

Fångar och tolkar pappersdokument, skannade bilder, e-post och fax automatiskt med hjälp av sofistikerad programvara för dokument- och teckenigenkänning.

  • Avancerad dokument- och teckenigenkänning
  • Minskad manuell maskinskrivning och pappershantering
  • Minskad risk för brist på efterlevnad
Läs Mer

Business Needs

Utöka informationens kraft med OpenText Information Exchange Suite

Behov av informationsutbyte

OpenText Information Exchange Suite för informationshantering (EIM) är en uppsättning lösningar som underlättar effektivt, säkert och kompatibelt informationsflöde inom och utanför företaget från alla avsändare till alla mottagare i alla format. Information Exchange Suite omfattar hela B2B-värdekedjan och möjliggör en enorm (och ständigt ökande) volym transaktions- och samtalsdata genom en mängd medier – från elektroniska faxar och molntjänster till fildelning, säker e-post, elektroniskt datautbyte och hanterad filöverföring.

Minska kostnaderna för B2B-informationsutbyte: Automatisera arbetsflöden, påskynda kommunikation och underlätta efterlevnaden av regler för säkerhet och registerhantering samtidigt som du sänker kostnaderna för informationsutbyte, som faxbaserade processer med upp till 70 procent. Företag kan dessutom avsevärt minska den administrativa bördan av B2B-informationsutbyte genom att flytta hanteringen av systemen (som fax- och dokumentdistribution, dataintegrering och fildelning) till molnet.

Öka efterlevnaden och informationssäkerheten: Att dela policies för styrning över alla informationskanaler, som e-post och filöverföring, för att upprätthålla en helt öppen verifieringskedja och hantera informationsflödet på ett försvarbart sätt stärker möjligheten för organisationer att tryggt åtgärda säkerhetsproblem, regulatoriska frågor och tvister.

Förstärk informationseffekterna: Företag kan förstärka informationseffekterna genom att bygga effektiva kommunikationskanaler över hela nätverket och få rätt information till rätt person vid rätt tidpunkt, på vilken enhet som helst.

Dela och hantera viktiga datautbyten i stora volymer på ett effektivt sätt: Att på ett säkert och kostnadseffektivt sätt kunna hantera flödet av stora filer via hanterad filöverföring (MFT) är en källa till enorma kostnadsbesparingar jämfört med traditionella metoder som FTP.

Påskynda tiden till transaktion: Varje dag måste organisationer flytta information vidare för att driva affärsverksamhet. Beställningar, transporter, fakturor, rapporter – med en enhetlig och konsekvent metod för informationsutbyte över alla företagskanaler kan organisationer förbättra tiden till transaktionen markant, och driva mer affärer på ett säkert sätt.

Lär dig hur du kan driva värde i hela företaget med informationsutbyteslösningar och informationshantering. Hämta informationsbladet Extending the Power of Information (Utöka informationens kraft)

Products

Capture and Recognition Products

OpenText Capture Center

Fångar och tolkar pappersdokument, skannade bilder, e-post och fax automatiskt med hjälp av sofistikerad programvara för dokument- och teckenigenkänning.

  • Avancerad dokument- och teckenigenkänning
  • Minskad manuell maskinskrivning och pappershantering
  • Minskad risk för brist på efterlevnad
Läs Mer

Resource Center

OpenText-familjen

OpenText har välkomnat ett antal produkter i OpenTexts varumärkesfamilj. För en fullständig lista över tidigare produktnamn som nu ingår i OpenText, se:

Se alla produkter med nytt namn