• More
Menu Search

Vilka vi är

OpenText är ledande inom informationshantering (EIM).

Enterprise Information Management (EIM) är helt avgörande för ditt företags digitala affärsomvandling. Med en företagsgemensam plattform för informationshantering bygger du en stabil grund för att förenkla processer och informationsflöden genom hela värdekedjan, för dina medarbetare, kunder, partners och leverantörer. 

Med våra lösningar kan du bevara och säkra din information, använda den i affärsprocesserna och dra nytta av den i dina affärsrelationer.

Fler än 100 000 kunder, däribland några av världens mest kända varumärken, har valt OpenText för sin informationshantering. Vi hjälper dem att omvandla ostrukturerad information till affärsnytta genom att fokusera på tre avgörande aspekter inom informationshantering: sänkta kostnader, lägre risker och effektivare processer.

Vårt löfte till våra kunder

OpenText strävar efter att ...

  • berika människors sätt att använda information
  • främja innovation
  • vara betrodda i våra relationer
  • sätta kvaliteten i första rummet i allt vi gör
  • tillsammans med våra intressenter arbeta ärligt och passionerat mot gemensamma mål

Tillgänglighet

OpenText strävar alltid efter att respektera funktionshindrade personers värdighet och oberoende.

Läs OpenTexts Plan för tillgänglig kundservice och Tillgänglighetsengagemang.

Kontakta oss på diversity@opentext.com eller telefon +1 866-385-6847 för mer information.

Bolagsstyrning

 

Kort om OpenText

  • 1991 etableringsår
  • 12000 anställda
  • $1.8 miljarder i intäkter 2016
  • 600K global trading partners

Enterprise Information Management – Ladda ned boken

Information är vår tids naturresurs om den arbetar för dig och inte mot dig. Möjligheterna är oändliga, men innovation och tillväxt måste balanseras mot kostnad och risk. Läs boken Enterprise Information Management: The Next Generation of Enterprise Software av Mark Barrenechea och Tom Jenkins för att se hur din organisation kan nå framgång med EIM genom att få kontroll på informationskaoset, öka produktiviteten, främja innovation och minska kostnader och risker. 

Ladda ned boken