• More
Menu Search

Processhantering (BPM)

Förbättra effektiviteten, minska kostnaderna, säkerställa efterlevnad och öka servicenivån kraftigt för användare inom och utanför organisationen genom att automatisera viktiga affärsprocesser.

OpenText Process Suite gives organizations a simpler way to bring consistency and efficiency to complex interactions between people, content, transactions, and workflows. Built for both BPM and Case Management, Process Suite enables customers to dynamically manage case workflows and streamline and automate complex business processes from a single platform.

Learn More about Dynamic Case Management

OpenText Business Process Management (BPM) Solutions Suite

 • Översikt
 • Företagslösningar
 • Produkter
 • Resurscenter

Översikt

OpenText Process Suite

Med OpenText Business Process Management (BPM) Suite kan företag snabbt förstå och automatisera även mycket komplexa processer. Våra programverktyg hjälper strategiska informationschefer att arbeta med branscher för att identifiera nya möjligheter att genomföra företagets planer för tillväxt och innovation. 

Hämta OpenText BPM Executive Brief (Information för chefer om OpenText BPM) [PDF]

Se hela utbudet av OpenText BPM-produkter

BPM Process Suite består av lösningar för ärendehantering, hantering av masterdata, leverans av tjänster och inblick i affärsprocesser. Den ger processkapacitet för alla OpenText-produktsviter genom AppWorks-integration. Dessa utvecklingsverktyg och API:er ger snabbare tid till värde för kunderna och förstärker deras förmåga att iterera och förnya kritisk processkapacitet.

OpenText Process Suite Software Platform

Med OpenText Cordys BPM-processmotor kan organisationer tackla sina mest akuta och komplexa utmaningar när det gäller processautomatisering och ärendehantering från en enda plattform. Lösningen omfattar en fullständig uppsättning verktyg som ingår i kärnplattformen, däribland:

 • Business Process Management (BPM) – för att på ett effektivt sätt hantera end-to-end-processer över olika system och applikationer och täcka integrations- och människocentrerade arbetsflöden.
 • Dynamic Case Management – för att hjälpa kunskapsarbetare att nå affärsresultat och mål för ärenden eller arbetsenheter som kombinerar strukturerad data med ostrukturerad information. Kunskapsarbetare leds genom processen och kan påverka och ändra processen efter eget omdöme utan att inblicken påverkas.
 • Master Data Management (MDM) - hantera kritisk affärsdata inom en enda enhetlig plattform.
 • Business Rules Management - integrerar sömlöst regler inom affärsprocesser och affärsobjekt under modellering och utformning.
 • OpenText Process Component Library – den här uppsättningen av sammanställda serviceleveranskomponenter och rapporter gör det möjligt för organisationer att ”sammanställa” applikationer, i stället för att koda dem, och ta dem i bruk mycket snabbare än traditionella verktyg.
 • Process Experience – för att underbygga en enhetlig och intuitiv användarupplevelse, oavsett vilken processmotor som driver en process på servern  
 • BPM Everywhere – det här är en social plattform som gör det möjligt för användare att delta i processer med ett enkelt och intuitivt användargränssnitt. Det stöder också läsplattor och andra mobila plattformar.
 • OpenText AppWorks Gateway – det här är en uppsättning RESTful API:er och andra utvecklingsresurser över en bredare EIM-stack som gör att utvecklare enkelt kan skapa lösningar som täcker hela bredden av OpenText EIM-portföljen.

Tilläggsprodukter till Process Suite

Vi erbjuder ett antal tilläggsprodukter som utökar den tekniska funktionaliteten hos Process Suite. Tilläggen är separata produkter och kan köpas separat. De erbjuder funktioner som utökad rapportering och analys, företags- och affärsarkitekturdesign samt dokument- och bildfångst. Ytterligare detaljer om tilläggen finns tillgängliga via fliken Produkter ovan.

Applikationer i OpenText Process Suite

Dessa applikationer är utvecklade med Process Suite-plattformen och sammanför en lång rad funktioner som är utformade för att hantera specifika affärsproblem. Applikationerna är det snabbaste sättet att hantera affärsproblem och ger ditt företag en upplevelse som går utöver det vanliga. Precis som andra Process Suite-lösningar är applikationerna mycket anpassningsbara för att ge företaget den smidighet som krävs när behoven förändras.

Ett exempel på en applikation i Process Suite är:

 • OpenText Cloud Provisioning - gör det möjligt för organisationer att på plats eller i molnet skapa, automatiskt beställa och samordna tjänster som kommer att utgöra en ny produkt, värdeskapande tjänst eller applikation.

OpenText har hjälpt kunder som kreditföreningar, utlåningsföretag, medieföretag och statliga myndigheter med ansvar för intern säkerhet att uppnå en mängd kritiska resultat, bland annat genom att minska tiden till värde med 75 procent och fördubbla antalet kundtjänstärenden utan att öka bemanningen. Vi är stolta över den respekt som OpenText Process Suite har rönt bland både kunder och analytiker.

Företagslösningar

Dynamic Case and Process Management Solutions

Build the solutions you need to generate the business results you’re after.

Process Suite 16 was designed to provide the flexibility and control in designing, building and deploying solutions to meet today’s market requirements. The simplified and intuitive application development platform provides business experts with the ability to design their application and communicate requirements to IT shortening the time to delivery. Add to that integrations that support context-rich process and the ability to orchestrate processes across functions, systems, machines and clouds, for an ideal process and case management solution.

These capabilities plus pre-built applications provide the agility and functionality desired to build the right solution at the right time.

Building Solutions with OpenText Process Suite

As a single platform that enables processes to flow from structured to unstructured seamlessly, Process Platform  delivers the agility needed for dynamic market conditions. We have customers using it across many industries including finance, manufacturing, media and entertainment and public sector. The case management  capabilities are used for claims, complaints and incident management as well as loan processing.

So What’s Your Business Need?

Onboarding – Customers, Partners or Employees

 • Accelerate on boarding by standardizing organizational processes and orchestrating those processes across applications, customers and employees.
 • Increase productivity, address compliance requirement and shorten time to revenue with effective and efficient onboarding.

Managing Digital & Brand Assets

 • Bring discipline, governance and control to the creation and use of digital assets
 • Manage the processes from scheduling to creation to production to distribution and use effectively reducing errors and lowering costs

Supply Chain Management

 • Extend supply chain processes beyond ERP systems and Business Networks to reduce exposure to shocks and disruptions
 • Gain visibility into their supply chains processes avoiding delays and potential extra costs.

Improving Customer Service

 • Streamline the processes used to support call centers, services calls, claims and inquiries.
 • Gain the visibility to be more proactive in delivering service and support the customer journey

Produkter

OpenText Cordys

OpenText Cordys ger företaget direkt kontroll över sina processer och främjar anpassning mellan affärsverksamheten och IT-avdelningen, vilket resulterar i påtagliga fördelar för båda. OpenText Cordys erbjuder en plattform som nås enkelt via en webbläsare. Plattformen är byggd från grunden för att verkligen vara multi-tenant och ge stöd åt alla de distributionsmodeller som krävs på plats, privat eller i offentliga moln.

 • Leverera applikationer snabbare med ett komplett utbud av möjligheter för integrering, processning och applikationsdesign i en enda plattform
 • Öka smidigheten och flexibiliteten med ett omfattande bibliotek av färdiga konnektorer, en ”molnredo” ESB (Enterprise Service Bus) och en affärsprocesscentrerad orkestrering av molntjänster.
Läs Mer

Process Component Library

Höj produktiviteten i ditt utvecklingsteam till nästa nivå. Sluta skapa komponenter – sätt ihop dem istället och skapa bättre affärsorienterade lösningar snabbare.

 • Sätt ihop och konfigurera förbyggda komponenter för både process- och ärendehanteringsapplikationer och fokusera på värdeskapande istället för mjukvarukonstruktion.
 • Använd färdiga integrationskomponenter och länka snabbt nya system med befintliga. Skapa lösningar som utnyttjar kraften hos mobila enheter och utnyttja samarbete genom social...
Läs Mer

BPM Everywhere

Gör det enklare att föra samman människor, processer och system. Med BPM Everywhere kan du inom processer, över flera processer eller över hela system:

 • Skapa enkel, kontextuell tillgång till information
 • Leverera samverkan vid den punkt där den behövs
 • Bättre utnyttja sociala interaktioner
Läs Mer

OpenText Appworks

Appworks är OpenTexts nya utvecklarplattform, som gör att du snabbt och enkelt kan bygga väldesignade och ändamålsspecifika appar för ditt företag.

 • Skapa, distribuera och hantera appar som ansluter till OpenText-tjänster
 • Applikationsutveckling med låg kostnad och genomträngande webbteknik
 • Skriv en enda gång och distribuera till alla plattformar (webbläsare, smartphone och läsplatta)
Läs Mer

Process Suite Applications

OpenText™ Contract Center

Increase compliance, reduce costs and shorten contract processing time

 • Enforce contract standardization and minimize risk
 • Accelerate cycle times and reduce operational costs
 • Proactively manage renewals for increased revenue and cost savings
 • Control archiving and dispositions
Learn More

OpenText™ RFx Center

Gain management and control of procurement processes with full transparency

 • Manage all phases of the procurement process flow
 • Integrate multiple enterprise systems, reusing existing IT investments
 • Accelerate, best-value strategic sourcing
 • Reduce costs and process time with streamlined procurement process
Learn More

OpenText Process Intelligence

OpenText Process Intelligence erbjuder avancerad rapportering och analys för att öka insynen i processerna, vilket möjliggör bättre mätning och i slutändan, smartare affärsbeslut från ledningens sida.

 • Ge näringslivets aktörer möjlighet att vidta åtgärder så snabbt som möjligt
 • Möt servicenivåmål genom att övervaka mått för processresultat
 • Förbättra beslut med bättre dataaggregering, korrelation och visualisering
 • Utnyttja applikationer som är utformade för människor, men byggda för förändring
Läs Mer

OpenText ProVision

OpenText ProVision ger dig möjlighet att upptäcka, modellera, analysera och optimera din verksamhet. Den resulterande planen hjälper till att driva förändring och nå strategiska mål i hela företaget. ProVision erbjuder visualisering i flera lager i dina affärsstrategier, däribland hur människor, processer, system och tekniker kan anpassas för att uppnå dem.

 • Skapa en plan för förändring och transformation
 • Identifiera och kvantifiera effekterna av alternativ för affärsförändringar
 • Skapa gapanalyser och färdplaner för förändring
 • Hjälper till att eliminera slöseri och förbättra affärsprocesserna
 • Länka affärsstrategier med IT-implementeringar
 • Förenar företagsstrategier med genomförande
 • För samman människor, processer och teknik
Läs Mer

OpenText Capture Center

Fångar och tolkar pappersdokument, skannade bilder, e-post och fax automatiskt med hjälp av sofistikerad programvara för dokument- och teckenigenkänning.

 • Avancerad dokument- och teckenigenkänning
 • Minskad manuell maskinskrivning och pappershantering
 • Minskad risk för brist på efterlevnad
Läs Mer

Resurscenter

Learn More

Better Case Management - Read the Insight Brief from Digital Clarity Group

Evolve your RFP Process - Read the Whitepaper

Kundberättelser

PSCU logo

PSCU

Our satisfaction has improved. We have watched our volumes go up 60% from implementing this new portal for our customers.

Read more

Product: OpenText Assure

Clerk of the Circuit Court, Pinellas County logo

Clerk of the Circuit Court, Pinellas County

We've been more efficient because we're doing the same amount of work, even a greater amount of work with less people. And we're effective because people are getting their files quicker and getting their orders in a more timely manner.

Read more

Product: OpenText Case360

More Success Stories

OpenText-familjen

OpenText har välkomnat ett antal produkter i OpenTexts varumärkesfamilj. För en fullständig lista över tidigare produktnamn som nu ingår i OpenText, se:

Se alla produkter med nytt namn